Transpersonālās izglītības institūts

TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS (TII) ir profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde. TII pamatmērķis ir izveidot un realizēt starptautiskiem standartiem atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kā arī piedāvāt kursus, seminārus un nodarbību ciklus transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās apakšnozarēs. Transpersonālā pieeja sastāv no:

  • pētījumiem par apziņu un garīgo spēju potenciālu;
  • senām un mūsdienu pasaules kultūras tradīciju un rituālu modifikācijām;
  • izmainītu apziņas stāvokļu izmantošanu;
  • kreativitāti un holistisku pieeju.