Tanzpro – Biodanza nodarbība bērniem ar vecākiem

Tanzpro-Biodanza bērniem ar vecākiem

Praktiska nodarbība – Empātijas skolas koncepta neverbālās daļas nodarbība TANZPRO-Biodanza bērniem ar vecākiem/ skolotājiem (Vineta Grīvza, Anna Kalniņa, Saiva Brūdere-Ruska). Bērni ir mūsu labākie garīgie skolotāji. Tanzpro-Biodanza metode piedāvā iespēju būt kopā ar bērnu “šeit un tagad”, veidot kopā patiesas klātbūtnes telpu bez vērtējumiem un gaidām. Tas ir aicinājums noņemt “vecāku/ skolotāju brilles vai lomu” un ieiet bērna skaidrās būtības un nevainības telpā un kopā izbaudīt prieka, viegluma, aizkustinoša tuvuma saskarsmi.

Tanzpro-Biodanza nodarbība ir neverbāla vecāka/pieaugušā un bērna (cilvēka un cilvēka) satikšanās “šeit un tagad”, tā ir cilvēku satikšanās, kurā caur kustību, rotaļu un mijiedarbību ir iespējams jaunā kvalitātē iepazīt vienam otru, savas sajūtas un vajadzības.

Aicinām bērnus, vecākus, skolotājus un citus interesentus, kas vēlas savienoties ar sava iekšējā bērna viedumu, rotaļīgumu, prieku,  doties kopā Tanzpro-Biodanza metodes ceļojumā – gūt intensīvus pārdzīvojumus, sajūtot sevi un savu jūtu ķermeniskās izpausmes, izjūtot grupu un savstarpējo sadarbību, un izbaudīt dažādas neverbālas pieredzes.

Biodanza nodarbību mērķi bērniem:

Veicināt veselību un radošumu: Biodanza vingrinājumi ir veidoti, lai veicinātu un uzlabotu ķermeņa organisko vienotību un ķermeņa homeostāzi, t.i., uzlabot pašregulācijas spēju – piemēram, ķermeņa temperatūru un citas fizioloģiskas reakcijas. Jo īpaši, Biodanza uzlabo motorās funkcijas, t.i., spēju izjust ķermeņa elastīgumu, veiklumu, ritmu, plūsmu, harmoniju u.c., tādējādi radot piepildījuma izjūtu radošu kustību veidu izpausmē.

Savienot darbību ar emocijām: Biodanza metode dod bērnam iespēju uztvert savas emocijas, kas var tikt izpaustas caur kustību, tādējādi samazinot psihosomatiskus simptomus un veicinot iekšējo radošumu.

Radoša izpausme: Viens no galvenajiem mērķiem ir emociju/ izjūtu izpausme – izmēģināt dažādas izpausmes formas un atrast jaunas izpausmes iespējas.

Grupas vienotības izjūta: Piederība grupai ir būtiska attīstības sastāvdaļa. Izolētība rada neapmierinātību. Biodanza metode veicina grupas piederības izjūtu, atbalsta izjūtu, pieņemšanu. Tās mērķis ir veicināt empātiju un palīdzēt izveidot un dzīvot emocionālās attiecībās, pieredzēt savstarpēju mijiedarbību, līdzsvarotu došanu un ņemšanu, just savstarpēju cieņu, pieredzētu draudzību. Vecākiem ar bērniem tā sniedz iespēju ienest attiecībās jaunu enerģiju –  vairāk siltuma un afektivitātes.

Pašdisciplīnas un koncentrēšanās veicināšana: Bērnam ir svarīgi atklāt, ka viņš var koncentrēties. Biodanza metodes pamatā it fokusēšanās uz darbību “šeit un tagad”, un iesaiste katrā vingrinājumā/ dejā veicina gan pašdisciplīnu, koncentrēšanos, stiprinot bērna darbības iekšējo motivāciju, kā rezultātā tiek stiprināta bērna identitātes izjūta.

Aicinām uz prieka pilnu nodarbību, kas norisināsies 20.05. Vingrošanas laukumā no plkst.12:30 līdz 13:30.

P.S. Vecākiem, skolotājiem un citiem interesentiem, kam ir vēlēšanās uzzināt vairāk par metodi, piedāvājam īsu sarunu Veselīgas Izglītības Centra stendā no plkst. 12:00 – 12:30. Sarunā sniegsim ieskatu metodes teorētiskajās nostādnēs un praktisko pētījumu, kas veikti Latvijā un Vācijā, rezultātos par Tanzpro-Biodanza metodes iedarbību uz bērnu emocionālo un sociālo prasmju attīstību.