Marija Blūma Kauliņa

Dzīvoju atbilstoši dabas ritmiem un savas dvēseles ceļam, kas reizēm mani no meža izved pie cilvēkiem. Mana specialitāte ir augu un cilvēku smalkās pasaules spēku kārtošana. Mana pārliecība – redzamā pasaule ir neredzamās pasaules atspulgs, tādēļ, palīdzot cilvēkiem un pasaulei, es darbojos nevis fiziskā, bet energoinformatīvā laukā.

Jau kopš bērnības brīvi komunicēju ar augiem un akmeņiem, kā arī ceļoju iepriekšējās dzīvēs un citos dvēseles plānos. Nodarbojos ar praksēm, kas atbilst šamanisma pasaules skatījumam. Pašlaik savas zināšanas rakstiski un mutiski dodu tālāk topošajiem dziedniekiem un citiem interesentiem, kā arī palīdzu cilvēkiem atrast savu veselumu.