Veselīgas izglītības centrs

Veselīgas izglītības centrs Latvijā, apvieno sevī Veselīgas izglītības domubiedrus un sertificētus speciālistus, kuri ir apguvuši Markusa Štuka (Marcus Stück, Vācija) un kolēģu (Zentrum für Bildungsgesundheit, ZfB – Veselīgas izglītības centru) attīstītās metodes veselīgas izglītības idejas realizēšanai.

Veselīgas izglītības idejas pamatlicējs un attīstītājs, Leipcigas Universitātes profesors un zinātnieks Dr. psych. Markus Štuks uzsver un zinātniski parāda, ka izglītībā līdzsvars starp racionalitāti un emocionālitāti tiek pazaudēts, jo bērni, skolotāji, vecāki ir stresa pārņemti, ko parāda psihosomatiskas sūdzības, trauksme, izdegšana, depresīvi stāvokļi. Līdz ar to empātija, kurai ir būtiska loma izglītības procesā, nevar tikt attīstīta.