Veselīgas izglītības centrs

Veselīgas izglītības idejas mērķis ir vairot apzinātību par stresa ietekmi uz mūsu psihisko un fizisko labizjūtu, un spēju veidot cienošas un labvēlīgas attiecības. Piedāvājam ar semināru un praktisku treniņu palīdzību apgūt stresa mazināšanas, emociju regulēšanas prasmes, attīstīt empātijas spējas. Spēja būt empātiskam ir īpaši svarīga izglītības procesā – attiecību veidošanā starp skolotājiem, bērniem, vecākiem, kā arī tas ir svarīgi jebkurās citās attiecībās – ar partneriem, kolēģiem u.c.

Veselīgas izglītības koncepts (Marcus Stueck, Vācija) balstās vairāk nekā 15 gadu ilgos zinātniskos un praktiskos pētījumos par stresa ietekmi uz veselību un empātisku attiecību veidošanu, un zinātniski parāda, ka stresa samazināšana, relaksācija un veselība ir pamats empātijai.

Veselīgas izglītības centrs (VIC) Latvijā apvieno domubiedrus, kuri piedāvā treniņu programmas, kuru galvenais uzdevums ir mazināt stresu, paaugstināt spēju regulēt emocijas un attīstīt spēju ķermeniski un garīgi veidot mīlestībā un empātijā bāzētas attiecības, un integrēt šīs prasmes izglītības procesā un ikdienas attiecībās ar partneriem, kolēģiem un citiem cilvēkiem.