Tautas kustība “Ceļš uz skaidru apziņu”

Tautas kustības pamatmērķis ir stimulēt un veidot Cilvēcīgu sabiedrību. Un šodien tas vairs nevienam nav noslēpums:  “Ja vēlies ko mainīt – sāc ar sevi!”

Kustība radās, liktenim savedot kopā dažus cilvēkus, kuri individuāli jau kādu laiku nodarbojās ar sevis pilnveidošanu un izkopšanu. Regulāri tiekoties, šie cilvēki secināja, ka iet uz vienu mērķi un loģiskais turpinājums bija lēmums par apvienošanos – ātrākam un pilnvērtīgākam ceļam. Viena cilvēka pieredze un zināšanas ir labi, bet vairāku cilvēku, kuri nodarbojas ar savas iekšējās pasaules izkopšanu, pieredze – tā jau ir bagātība. Šī ir bagātība tiem, kuri apzinās savus trūkumus un strādā pie to novēršanas. Kas var būt labāks par pieredzējušu padomdevēju vienā vai citā dzīves situācijā?