28.07. Sievietes spēks

Lektore: Ivita Pičukane

Kas ir sievietes spēks? Kur to var atrast? Iespējams, pat nevajag meklēt. Nereti dzirdam, ka sievietes darbība ir ļoti vīrišķīga. Bet, vai tā nav kā maska mūsu vājumam? Kā būt stiprai vientulībā? Kāpēc vajadzīga vientulība?
Daudzi pārdomu jautājumi tiks šķetināti tēmas ietvaros. Pieskarsimies sievišķības, sievietes spēka un attiecību jautājumiem. Kā panākt, lai sievietei blakus ir spēcīgs vīrietis? Kā iedvesmot vīrieti, lai viņš harmonijā spētu izpildīt savu sūtību RADĪT? ( tas attiecas arī uz dēliem)
Kā nosargāt ģimenes pavardu?

Par Ivitu…

Mg. paed. (Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā)
Profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē
Internās aprūpes māsa
Pirtnieks

Medicīniskā darba pieredze: 24 gadi (Jaundzimušo patoloģijas, Hroniskās hemodialīzes jeb mākslīgās nieres un neiroloģijas nodaļās)

Tagad: AS “Latvijas Jūras medicīnas centra” Ziemeļu diagnostikas centra vecākā māsa
Pasniedzēja LU, RSU, SPA skolā un Pirts skolā
Pirtniece

Atbalstu holistisku pieeju, kur problēmu risināšanai un slimību ārstēšanai līdztekus klasiskās mūsdienu medicīnas sasniegumi tiek papildināti ar antroposofu skatījumu. Par veselību un veselumu var runāt tad, kad cilvēkā starp fiziski fizioloģiskiem un dvēseliski garīgiem procesiem iestājas līdzsvars.

Pieteikties šeit!