Šambungas

Mēs – Lauris un Arnita – esam Šambungu dvestie. Savukārt Šambungas ir mūsu radīts vārds un vienlaikus arī viena no dzīves līnijām. Gatavojam Šamaniskās spēka bungas to dabīgajā ceļā, un kopā ar tām dziedam, dziedinām, pavadām sevi un citus Ceļojumos, piedalāmies dažādos rituālos un pasākumos – vienā vārdā DZĪVOJAM.

Mūsu DZĪVE rit DABĀ, izzinot un pieredzot abu – DZĪVES un DABAS likumsakarības un kopsakarības. Savu pieredzi (un tikai pieredzi, nevis šķitumu vai teoriju) mēs paužam kā gidi – DZĪVĒ un DABĀ.

Mītam skaista Latgales novada skaistā pļavā pie skaista ezera. Pārcēlāmies šeit pagājušajā vasarā, iepriekš noslēdzot visas saistības ar pilsētu un tās noteikumiem. Mūsu mērķis nebija nedz aizmukt no sabiedrības, nedz arī nostāties pret sociālo nosacītību. Mūsu mērķis bija turpināt iet savu ceļu PA ĪSTAM. Saprast, kas mums patiesi ir nepieciešams, atteikties no liekā, bet galvenais – pašiem sev atbildēt uz pašu pagājušā gada HELSUS festivālā uzstādītajiem jautājumiem : Kas es esmu? Kur es esmu? Kāpēc es esmu? Tādējādi radot sevī vietu patiesībai un būtībai. Četru mēnešu laikā uzcēlām savu māju no tā, kas atrodams DABĀ – koka (malkas), kārklu krūmiem, māla, smiltīm, ūdens, zāles, kā arī no savu pašu dvēseles, gara un miesas varēšanas.

Šobrīd top aizvien jaunas bungas. Mūsu tīmekļa mājiņā www.sambung.lv turpina tapt šādi tādi pastāstiņi par to, kā Šambungām un to dvestajiem klājas dzīvē un dabā. Top arī mūsu Spēka aplis un rodas jaunas idejas. Ziemojam un krājam spēkus savam tālākajam ceļam. Interesanti – kā un kurp tas vedīs?