Pim van Lommels – zinātnieks, kurš pēta, kas notiek, kad nomirstam

“Kas notiek, kad nomirstam? Kurp mēs dodamies? Vai ar to viss beidzas?”
Šādus un līdzīgus jautājumus katrs no mums reiz sev ir uzdevis. Nereti tajos brīžos, kad kāds no mūsu mīļajiem atstāj šo pasauli…

2016. gada 21.maijā Jelgavā, HELSUS festivāla 2016 ietvaros, ikvienam būs unikāla iespēja dzirdēt vienu no nedaudzajiem pētniekiem pasaulē, kurš nodarbojas ar pirmsnāves pieredzes pētīšanu. Kardiologs no Nīderlandes, Dr. Pims van Lommels (Pim van Lommel) pirmsnāves pieredzes pēta jau 30 gadu garumā un šogad ir pieņēmis HELSUS aicinājumu ar zināšanām dalīties arī Latvijā.

Sirds ir apstājusies, elpošanas nav… Diagnoze: klīniskā nāve. Vai šādā stāvoklī cilvēks ir spējīgs uztvert? “Jā,” saka kardiologs Dr. Pims van Lommels. Miljoniem cilvēku, kuri šādu stāvokli ir piedzīvojuši, stāsta par pirmsnāves (near-death experience – NDE) pieredzi. Dr. Pims van Lommels savus izmeklējumus pamato ar daudzus cilvēku pieredzes apliecinājumiem. Viņa atklājumi ir unikāli un nostāda līdzšinējos zinātnes pieņēmumus zem jautājuma zīmes.   Smadzenēm vairs nefunkcionējot, cilvēks tomēr var saglabāt skaidru apziņu – tas ir atklājums, kas ikvienam liek apdomāt līdz šim zināmo par par dzīvību un nāvi.

Dr. Pima van Lommelu atklājumi pierāda, ka apziņa nav piesaistīta ķermenim. Zinātnieka tēze skan šādi:

“Smadzenes darbojas tikai kā nebeidzamas apziņas uztvērējs, un šī nebeidzamā apziņa pēc nāves nebeidz savu eksistenci. ”

Uz jautājumu “Vai Jūs ticat dzīvei pēc nāves?” Dr. Pims van Lommels atbild:
“Es šo teicienu “dzīve pēc nāves” neizmantoju, jo dzīve ir tikai kaut kas, kas eksistē šajā zemes, fizikālajā dimensijā ar no jauna rodošām un mirstošām šūnām, ar dzimšanu un sairšanu. Ja mēs paskatamies uz dažādiem pētījumiem par pirmsnāves pieredzi, nāve ir tikai mūsu fiziskās eksistences beigas. Mēs nevaram izvairīties no secinājuma, ka bezgalīgā apziņa eksistē neatkarīgi no ķermeņa un vienmēr eksistēs. Tāpēc mums nopietni jāapsver iespēja, ka nāve, tāpat kā dzimšana, ir tikai pāreja no viena apziņas stāvokļa citā un, ka ķermenis dzīves laikā kalpo kā rezonanses vieta.”

„Mūsu priekšstats par nāvi nosaka to, kā mēs dzīvojam savu dzīvi.” Tik ilgi kamēr ticam, ka nāve ir beigas visam, kas esam, mēs savu enerģiju ieliksim savas dzīves pārejošajos un materiālajos aspektos,” zinātnieks citē Dāgu Hammaršeldu (Dag Hammarskjöld). “Mums jāaptver, ka mūsu skatījums uz pasauli ir nepareizs, jo nespējam atpazīt, ka pasaule, kādu to redzam, izriet no mūsu apziņas subjektīvās realitātes. Tikai un vienīgi mūsu apziņa ir tā, kas nosaka to, kādu mēs redzam pasauli”.

21. maija lekcijā Jelgavas pilī Dr. Pims van Lommels runās par pētījumu, kurš tika uzsākts 1988. gadā Nīderlandē. Lekcijā detalizēti tiks apskatīti dažādi universāli elementi, kas var tikt piedzīvoti pirmsnāves pieredzes brīdī un to ietekme uz konceptu – kā apziņa un atmiņas var tikt piedzīvotas, esot ārpus ķermeņa, brīdī, kad smadzenes nefunkcionē.

Pima van Lommela grāmata “Apziņa viņpus dzīves” šogad ir iznākusi arī Latvijā. ”Ārsti redz nāvi un neko par to negrib zināt. Zinātnieki zina par nāvi un, tāpat kā 17.gs, neko nezinot, skaidri pasludina, ka viss ir ķīmija. Mēs pat nesaprotam, ka patiesībā neko nesaprotam…,” tā Dr. Pēteris Kļava izsakās  grāmatas recenzijā.

Pima van Lommel lekcija notiks 21.maijā, plkst. 12:00 Jelgavas pilī.
Lekcija būs angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Lekciju atklās Dr. Pēteris Kļava.
Biļetes: www.ekase.lv
Vairāk informācijas:
www.helsus.org

HELSUS festivāls 2016 notiek sadarbībā ar Jelgavas pilsētu:

Jelgava_pilseta_izaugsmei