HELSUS

HELSUS kustība izveidojās 2015. gada martā līdz ar pirmo HELSUS festivālu. Pirmo festivālu rīkojām, lai sasauktu kopā Latvijas viedos prātus un caur dažādām praksēm, lekcijām, meistarklasēm rosinātu sabiedrību uz pašizziņu. Cik viedi būsim mēs paši, tik mūsu valsts. Dzīves sfēras, kurās mēs redzējām cilvēka pilnveidošanos tapa par septiņiem HELSUS festivāla dārziem: veselība, uzturs, fiziskā prakse, vide, sevis izziņa, dvēsele un bērni.

HELSUS attīstība

Kustībai attīstoties, HELSUS saprata, ka ar līdzšinējo formātu – HELSUS festivālu ir par maz, lai runātu par viedu Latviju un aicinātu cilvēkus sadzirdēt vieduma , zināšanu un garīguma nozīmīgo lomu valsts attīstībā. Neviena valsts nespēj ilgtermiņā pastāvēt bez šīm vērtībām. Bez šīm vērtībām nebūsim nedz spēcīgi, nedz vienoti.

HELSUS realizē dažādus veidus, kā runāt ar sabiedrību un nest ideju par VIEDU LATVIJU. Viedums ir nepieciešamība jebkur – izglītībā, uzņēmējdarbībā, ģimenē, valsts pārvaldē.

HELSUS mērķis

HELSUS aicina paplašināt apziņu, izzināt sevi pašu un tiekties pēc vieduma. Mēs redzam Latviju kā viedu valsti, tās cilvēkus – viedus un vienotus.

HELSUS kustība ir apņēmusies rīkoties, lai veicinātu pārmaiņas mūsu sabiedrībā un ienestu jaunu garīguma un vieduma dimensiju līdztekus kultūrai un zinātnei. To veicam kā platforma, nododot dažādu nozaru praktiķu, zinātnieku, lektoru zināšanas sabiedrībai.

Kas tad ir VIEDUMS?

Viedums aust, kad mēs pārkāpjam pāri cilvēciskā prāta robežām, tas viedums aust, kad mēs uzvaram prāta radītas bažas, nemieru, sīkumainību un skaudību. Viedums aust tikai tad, kad aizmirstam neveselīgā, kritiskā, ciniskā un žņaudzošā prāta radītus vēstījumus. Patiess viedums nāk no sirds.

 

 

HELSUS_logo_ML_2