Nacionālais atvērtās piekļuves dienests

Nacionālais atvērtās piekļuves dienests ir atbalsta punkts Latvijā par jautājumiem, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē. Tas ir izveidots, pateicoties Latvijas Universitātes dalībai Eiropas Komisijas projektā OpenAIRE (www.napd.lu.lv/openaire). Viens no dienesta darbības virzieniem ir saistīts ar atvērtas zinātnes (Open Science) veicināšanu. Šoreiz dienests pievēršas vienam no atvērtās zinātnes konceptiem – sabiedriskajai zinātnei (Citizen Science). Sabiedriskā zinātne ir prakse, kuras pamatā pētniecība notiek ar sabiedrības līdzdalību.

HELSUS festivālā Nacionālais atvērtās piekļuves dienests HELSUS festivālā piedalās, lai veicinātu izpratni un vēlmi piedalīties sabiedriskās zinātnes kustībā (Citizen Science). Pētīt un atklāt var ikkatrs!