Lauris Daņilovs & Arnita Višņevska

Mēs – Lauris un Arnita – esam Šambungu dvestie. Savukārt Šambungas ir mūsu radīts vārds un vienlaikus arī viena no dzīves līnijām. Gatavojam Šamaniskās spēka bungas to dabīgajā ceļā, un kopā ar tām dziedam, dziedinām, pavadām sevi un citus Ceļojumos, piedalāmies dažādos rituālos un pasākumos – vienā vārdā DZĪVOJAM.

Mūsu DZĪVE rit DABĀ, izzinot un pieredzot abu – DZĪVES un DABAS likumsakarības un kopsakarības. Savu pieredzi (un tikai pieredzi, nevis šķitumu vai teoriju) mēs paužam kā gidi – DZĪVĒ un DABĀ.

Vairāk