Latvijas Mazpulki

Biedrība „Latvijas Mazpulki” ir viena no lielākajām nacionāla mēroga jauniešu organizācijām Latvijā, kas atjaunošanas 25 gadā 140 mazpulkos apvienojot gandrīz 2000 biedru visos Latvijas plānošanas reģionos.

 Mazpulki jauniešu vidū veicina tādas vērtības kā: izpratne par demokrātiju, latviskums un valstiska pašapziņa, sakopti Latvijas lauki (vides projektu realizācija, lauku jauniešu atbalsts), labi padarīts darbs.