Latvijas Biodanza skolotāju asociācija un Veselīgas izglītības centrs

picture1picture2 LBSA

Latvijas Biodanza skolotāju asociācijaun Veselīgas izglītības centrs Latvijā apvieno domubiedrus un biodanza skolotājus, kuri ir veselīgas izglītības idejas atbalstītāji un īstenotāji, kuri savā profesionālajā darbībā izmanto šādas metodes:

 

  • Tanzpro-Biodanza®– ir zinātniski pierādīta veselības un personības attīstības metode, kas izmanto deju kāizpausmes formu, kura padara iespējamu pieredzēt emociju svarīgumu, īpaši jūtas un to izmanot veselīgā kopveseluma atgūšanai;
  • Empātijas skola®– Cienoša komunikācija®;
  • Stresa vadības metodes – EMYK®un STRAIMY®

 

Helsus festivālā piedāvās šādas nodarbības:

Plkst.15:00

Lekcija  – prezentācija “Ģimenes spēks un labsajūta”(Ģimene: latviešu mazākāskola), ko vadīs Dr.psych.prof.Marcus Stueck (Vācija), Baltijas Biodanza skolas un Leipcigas biodanza skolas direktors. Lekcija tiks fokusēta uz faktoriem, kas ietekmēģimenes vidi un labvēlīgas vides radīšanai bērna attīstībai un veselībai, cieņpilnas savstarpējām attiecībām.

/Dr. psych. Marcus Stück (Vācija) ir Veselīgas izglītības idejas koncepta pamatlicējs. Tas balstās vairāk nekā 15 gadu ilgos zinātniskos un praktiskos pētījumos par stresa ietekmi uz veselību un empātisku attiecību veidošanu. Spēja būt empātiskam ir īpaši svarīga izglītības procesā–attiecību veidošanāstarp skolotājiem, bērniem, vecākiem, un jebkurās citās attiecībās – ar partneriem, kolēģiem u.c./

/Angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā/

 

Plkst.17:00

Lekcija meistarklase „Ekspedīcija stresa kalnā- Uzkāpt ir viegli, bet kānokļūt lejā?”- stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem bērniem un pieaugušajiem.

Lektores:

Anete Raikova /Psiholoģe (Mg.psych), Biodanza skolotāja, EMYK un Cienošās komunikācijas trenere/

Diāna Stūrmane /Biodanza skolotāja, STRAIMY un Cienošās komunikācijas trenere/

Dzidra Ausekle /Psiholoģe (Mg.psych), STRAIMY un Cienošās komunikācijas trenere/

Ilze Šteinburga /Sporta un speciālā pedagoģe (Mg.paed.), Biodanza skolotāja, EMYK trenere/

 

EMYK ir SYSRED – koncepta (angliski SYStemrelated Stress REDuction vai latviski – ar sistēmu saistītāstresa samazināšana, kas ir profilaktiska stresa novērošanas/samazināšanas programma bērniem).

EMYK®– atslābināšanās treniņu ar jogas elementiem bērniem izveidoja Dr. Psych. M. Stueck un tas tika zinātniski izvērtēts Leipcigas Universitātes Psiholoģijas institūtālaika posmā1994. līdz 2001. gadam. Kopš tā laika šo  treniņu ar labiem panākumiem izmanto bērniem un jauniešiem. Šī ir pirmā Vācijā zinātniski izvērtētā jogas programma bērniem.

Programmai ir divas versijas – 1) Bērnudārza vecuma bērnu treniņš; 2) Skolas vecuma bērnu treniņš.

 

STRAIMY – stresa samazināšanas treniņš ar jogas elementiem pieaugušajiem.

Kalnu ekspedīcija ir visnotaļ salīdzināma ar profesionālo dzīvi, jo abos gadījumos enerģijas resursu zudums, ko izraisa stress un nespēja to pārvarēt, var novest pie spēku izsīkuma, imunitātes vājināšanās. Programma balstās uz vairāk nekā 10 gadu garumā veikto pētniecību dažādās pasaules valstīs par slodžu pārvarēšanu ekstrēmās situācijās.

/Latviešu valodā/

 

Plkst. 18:00

Lekcija – meistarklase  “Veselīgas izglītības idejas programma sākumskolas bērniem –Empātijas skolas koncepta verbālādaļa – Cienoša komunikācija pēc M.Rozenberga”.

Lektore – Anete Raikova /Psiholoģe (Mg.psych), Biodanza skolotāja, EMYK un Cienošās komunikācijas trenere).

Kā palīdzēt gan vecākiem, gan bērniem veicināt labāku, savstarpēji nevardarbīgu dialogu; kā veicināt empātiju un emocionālo pašregulāciju,  iejūtīgu komunikāciju. Cienošas komunikācijas intervences programma  ir Latvijā jauna, inovatīva metode, orientēta uz sociāli emocionālo kompetenču attīstības veicināšanu bērniem.

/Latviešu valodā/