Kates skola

Esam privātais bērnudārziņš “Kates skola”, kurā tiek realizēta Marijas Montessori izveidotā pedagoģija. Pašu veidotā Montessori bērnudārza vide palīdz audzēknim izpausties kā personībai, attīstīties pašam savā ritmā. Marija Montessori uzskatīja, ka pieaugušā uzdevums ir nevis izdarīt kaut ko bērna vietā, bet gan palīdzēt viņam to izdarīt pašam. Viņa izstrādāja milzīgu skaitu didaktisko materiālu, kuri bērniem attīsta sensorās sajūtas, domāšanu, uzmanību, atmiņu, gribu, runu, atver pasauli caur roku darbu un jūtu skaidrību. Darbs ar šiem materiāliem “Kates skolā” sniedz bērnam vienreizēju iespēju pētīt un veikt atklājumus. Katrs bērns pats nosaka, cik ilgi viņš grib darboties ar vienu vai otru materiālu. Pats strādā un kļūdās, un pats arī atrod veidu, kā kļūdu izlabot. Audzinātājas palīdz bērnam izvēlēties nodarbi un parāda, kā ar to rīkoties.

Vecāki ļoti novērtē “Kates skolas” īpašo attieksmi un vidi, ko cenšamies veidot kā mājas. Piemēram, ja kāds bērns šodien negrib dejot, tad viņš nedejo. Bērns nav jāpiespiež ar varu, jo attiecībā uz konkrēto nodarbi tobrīd viņam var nebūt jutīgais periods. Tomēr Montessori pedagoģija nenozīmē visatļautību. “Kates skolā” visa pamatā ir sava sistēma – dienas režīms, ko bērni ievēro. Šī noteiktā kārtība bērniem ir svarīga, jo tā viņiem rada drošības sajūtu. Lai mūsu mazajiem rastos plašāka izpratne par pasauli, svētkiem un vietām, mēs regulāri rīkojam izbraukumus un nelielas ekskursijas. Ar mazajiem ķipariem esam lieli dabas draugi: aktīvi vācam tomātu ražas, stādām sīpolus un zirnīšus, kurus pēc tam arī notiesājam ar gardu muti, pavasarī vērojam, kā pūpoli plaukst! Mūsu audzinātājas stāsta un rāda bērniem dabas brīnumus, kuri ir mums apkārt.

Helsus festivālā 2017 vēlamies piedalīties, lai popularizētu Montessori pedagoģiju un iepazīstinātu citus ar “Kates skolu” , kā arī lai labi pavadītu laiku jauku un aktīvu cilvēku sabiedrībā.