Kaspars Rikards

Garīgi praktizēju, mācot Sakrālo ģeometriju, kas ir Garīgās izziņas ceļa mācība (gņāna mārga) un rīks, kas ved uz tiešām (viedām) zināšanām par lietu patieso dabu un neziņas pārvarēšanu. Attīstot abstrakto domāšanu un spēju redzēt lietas kopsakarībās, Sakrālās ģeometrijas metode atraisa indivīda apziņu no neziņas valgiem un domāta, lai katrs sasniegtu savu īsto Patību un savām acīm ieraudzītu Galīgo Realitāti kāda tā ir.

Sevis paša un pasaules jeb mikrokosma un makrokosma likumību izzināšana un izpratne kopš aizlaikiem ir bijis vienīgais mērķis, kuru sasniedzot ceļinieks atbrīvojas no maldiem un sasniedz galamērķi. Svētģeometrijas diagrammas mentālajā plānā parāda paraugus un veidnes, kas noved pie mērķa ātrāk, precīzāk un skaistāk. Nodarbībās un lekcijās praktizējot vizuālo tēlu sistēmu un simbolu izpratni, veicinām personības evolūciju un pārpersonīgā sasniegšanu.

“Helsus” festivāls ir vieta, kur ik gadu satiekam nopietnus Sakrālās ģeometrijas interesentus un vienkārši tiecīgus cilvēkus, ar kuriem gods dalīt laiktelpu.

Kaspars Rikards, Mag. archit.
http://sakralageometrija.lv
https://www.facebook.com/Sakrālā ģeometrija