Jolanta Kalniņa

Jolanta Kalniņa – Latviešu tautas dziesmas ģimenei. Jolanta kalniņa HELSUS festivālā šogad vadīs nodarbību: “Ģimenes vācelīte.” Dziesmas. Rotaļas. Pasaka.

Organizēju savus solo projektus un uzstāšanās, dziedot akadēmisko mūziku, kā arī kamerkorī Ave Sol. Par manu sirdslietu ir kļuvusi latviešu spēka dziesmu dziedāšana kopā ar domubiedriem un saulgriežu svētku organizēšana.

Esmu absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, strādājusi galvenokārt kā mūzikas skolotāja un kormeistare. Akadēmiskā mūzika ir manu mūzikas zināšanu pamats, bet latviešu folklora un tautasdziesmas – sirdslieta, spēka un enerģijas smelšanās vieta.

***

Ģimene ir sabiedrības kodols. Mūsdienās tās stiprināšana ir īpaši svarīga. Tai jānotiek ne tikai ārēji, pievēršot sabiedrības uzmanību ģimenei kā institūcijai un tās lomai sociālajā vidē, bet vēl jo būtiskāks ir pašas ģimenes iekšējais spēks: katra ģimenes locekļa, īpaši bērnu vecāku patiesi mīlošā attieksme, robežas un nesavtīga sevis un savas nedalītās uzmanības došana saviem tuvākajiem.

Viens no galvenajiem ģimenes spēkavotiem ir kopā būšana, īpaši tad, kad tā notiek jēgpilni. Šajā nodarbībā mācīsimies veidot ģimenes kopā būšanu kā vakarēšanu jeb kā brīdi, kad jaunajai paaudzei mutvārdos varam tālāk nodot mūsu tautas gara bagātības. Šajā tikšanās reizē tās būs dziesmas, rotaļas un pasaka.

Dziedāsim latviešu tautas dziesmas bērniem, spēka dziesmas ģimenei un iesim rotaļās. Nodarbību noslēgšu ar īpašu latviešu tautas pasaku un simbolisku mazu radoši- praktisko darbnīcu.

Es uzskatu, ka latviešu folklora ir mūsu tautas mantras, meditācijas. Es ticu un savā dzīvē esmu par to pārliecinājusies, ka spēkadziesmas mērķtiecīgi liekot lietā vai tām vienkārši ļaujoties, dzīvē ienāk tai vajadzīgā enerģija un notiek transformācijas. Gluži kā sudraba ķēdītē iekarot pērkoņkrusta zīmi un to pakarot kaklā, tas ‘iegriež’ dzīvi. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka ne velti mēs esam izvēlējušies piedzimt šajā tautā un šajā zemē, un mūsu folklora ir MŪSU kods, kas uz mums iedarbojas visspēcīgāk. Tas ir MŪSU šamanisms un mantras, ko izrunājam dziesmas vārdos un izdziedam melodijās.

Nodarbība norisināsies 21.05. plkst. 15.00 Bērnu/ izglītības dārza Sarunu KUPOLĀ.