Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”

Plašākais interešu izglītības piedāvājums Jelgavā ar vairāk nekā 40 interešu izglītības pulciņiem bērniem un jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem.

Katrs audzēknis var izvēlēties sev atbilstošāko aktivitāti gan darbojoties kādā no pulciņiem, gan piedaloties skolēnu brīvlaika aktivitātēs, gan meklējot piedzīvojumus vasaras nometnē teritorijā “Lediņi”. Jelgavas BJC “Junda” audzēkņi var attīstīt dažāda veida prasmes, sākot ar rokdarbu veidošanu, dažādu materiālu apstrādi, dziedāšanu, dejošanu, teātra spēlēšanu, beidzot ar piedalīšanos brīvā laika klubu norisēs un iemaņu pārbaudi konkursos un sacensībās.