Helmuts Rodke

Helmuts Rodke ir fiziskās sagatavotības un vieglatlētikas treneris ar 18 gadu pieredzi, pasniedzējs, treneru rokasgrāmatas līdzautors. Lektors festivālā pārstāvēs tēmu: “Kā neiznīcināt sporta talantu?”

Tiks runāts par:
– pareizu fiziskā sagatavotību;
– ego un mentāliem uzstādījumiem;
– sporta veida izvēli un veselību;
– uzvarētāja un efektīvas personības attīstīšanu.