Es izvēlos būt slavens

Diskusiju cikls “Es izvēlos būs slavens” Latvijas novadu vidusskolēniem

Programma:

HELSUS uzdevums ir rosināt pārdomas par dzīves kvalitātes uzlabošanu caur pašizglītošanos un redzējumu, kam jaunietis dzīvē vēlās pievērsties profesionāli?

Programma balstās uz pamatprincipu “Diskusija  – kuras gaitā abas puses izsaka dažādus uzskatus” par tēmu – izglītības iegūšana vidusskolā, pēc vidusskolas, un dzīves laikā.

Diskusiju cikla ietvaros, pašvaldības piešķirtajās telpās, tiks organizēta tikšanās ar vidusskolniekiem un HELSUS kustības aicinātiem vieslektoriem – no 3 līdz 5 vienā diskusijā. Viesi ir dažādu profesiju, ideju un hobiju pārstāvji, kuru profesionālā un personīgā izaugsme nav iespējama bez pašizglītības, jo to nodarbošanās un amati ne vienmēr ir atrodami izglītības iestāžu telpās. Taču tas nenozīmē, ka diskusijas dalībniekiem nav iegūta izglītība, tostarp apliecinošs dokuments.

Pašizglītība no HELSUS viedokļa ir mācīšanās, ņemot vērā savas personīgās īpašības un profesionālās vajadzības. Iegūt zināšanas, ko nemāca skolās; zināšanas, kas ļauj sekot Tavam aicinājuma dzīvē; zināšanas, kas palīdz realizēt savu iekšējo “es” jeb savu iekšējo “slavenību” un zināšanas, ko  varam gūt viens no otra – pieredzes apmaiņa.

Idejas mērķis ir mudināt jauniešus pievērsties pašizglītībai – neatkāpjoties no studijām, augstākās, profesionālās vai vidējās izglītības iegūšanas (izglītības ieguves izglītības iestādēs). Aicinām pievērsties izglītības platformai plašāk, nezaudējot saikni ar savu iekšējo balsi, ar sev svarīgām interesēm, nodarbēm.

Caur lektoru personīgajiem stāstiem mēs, HELSUS, vēlamies aicināt jauniešus aizdomāties un kritiski, apzināti izvērtēt savu iespējamo profesionālo izvēli. Rosināt interesi par alternatīvām studiju iespējām un to, vai izdarītās izvēles atbilst jaunietim kā personībai, vai tās ir sasaistāmas ar realitāti.