Dr. Pims van Lommels: “Vai nāve pastāv?”

“Vai nāve pastāv? Pētījums par Nāvei tuvo pieredzi”

Dr. Pima van Lommel lekcija 21.maijā Jelgavas pilī, HELSUS festivāla 2016 ietvaros.

Sirds ir apstājusies, elpošanas nav… Diagnoze: klīniskā nāve. Vai šādā stāvoklī cilvēks ir spējīgs uztvert? “Jā,” saka kardiologs Dr. Pims van Lommels. Miljoniem cilvēku, kuri šādu stāvokli ir piedzīvojuši, stāsta par pirmsnāves (near-death experience – NDE) pieredzi. Dr. Pims van Lommels savus izmeklējumus pamato ar daudzus cilvēku pieredzes apliecinājumiem. Viņa atklājumi ir unikāli un nostāda līdzšinējos zinātnes pieņēmumus zem jautājuma zīmes. Smadzenēm vairs nefunkcionējot, cilvēks tomēr var saglabāt skaidru apziņu – tas ir atklājums, kas ikvienam liek apdomāt līdz šim zināmo par par dzīvību un nāvi.

Video oriģinālvalodā ir apskatāms ŠEIT.