Cita skola

 Skolas vīzija ir būt bērna talantu  pamanītājai un attīstītājai, kas ne tikai atbalsta apdāvinātos un talantīgos bērnus mācīšanās procesā, bet arī nostiprina uzskatu sabiedrībā par to, ka talants ir vērtība.
Skolas darbības mērķis attīstīt tādu mācību vidi un izveidot mācību programmas, kas pēc būtības veicinātu apdāvināto un talantīgo bērnu personības attīstību. Katram bērnam ir kāds talants, bet tas ir laikus jāpamana un jākopj. Tāpēc skolā ir ļoti individuāla pieeja katram bērnam, lai neko nepalaistu garām.