Cilvēka apziņas kapacitāte un radītspēja – starptautiska vieslekcija Jelgavas pilī

u_granogereKatrs esam neatņemama sastāvdaļa no visa kosmosa evolūcijas, tāpēc mums ir jāapzinās sava loma, atbildība un kapacitāte. Ikvienam no mums ir dota ar vienreizēja līdzradīšanas iespēja. Esam kopēji saistīti, iestrādāti dižā un vienreizējā apziņā, kas nes līdzi visu radīto.

2017. gada 20.maijā Jelgavas pilī HELSUS festivāls 2017 piedāvā zinātnisku vieslekciju „Čakras un laiktelpas ģeometrija”, kurā ikvienam būs iespēja uzzināt par cilvēka un visuma mijiedarbību, laiktelpas uzbūvi un ģeometriskām struktūrām apziņas paplašināšanai. Lektore Dr. Ulrike Granogere (Ulrike Granögger) ir cilvēka apziņas pētniece un Nākotnes zinātņu akadēmijas (Academy For Future Science) Eiropas pārstāvniecības vadītāja jau 20 gadus. Šogad U. Granogere ir pagodinājusi HELSUS ar savu klātbūtni.

Jau izsens cilvēks ir raudzījies zvaigznēs, jūtot piederību tām un meklējot atbildes uz visdažādākajiem eksistences jautājumiem. Vairākās pasaules reliģiskajās tradīcijās ir runāts par cilvēka gara komunikāciju ar augstākām inteliģencēm, ar informācijas lauku, kas ir visaptverošs. Vai šī mūžīgā, iekšēji izjustā tiecība ir tikai prāta radīts apmāns?

„Tas ne tuvu nav apmāns. Tieši pretēji – tā ir viena no mūsu apziņas skaļākajām notīm,” uz jautājumu atbild U. Granogere. „Zinātnes jaunākie atklājumi jomās, kas padziļināti pēta šo tematu, kā kvantu fizika un bioloģija, matemātika, ģenētika, astrofizika, liecina, ka apziņa ir šīs realitātes faktors un iespējami lielākais faktors šajā universa veidojumā. Tas ir vienreizējs rīks, ar kura palīdzību cilvēks var radīt neierobežoti. Tas, protams, prasa darbu un ieguldījumi, taču rezultāts ir dievišķa Prāta realizācija un apbrīnojami liels potenciāls.

Mēs pamostamies faktam, ka esam neatņemama sastāvdaļa no visa kosmosa evolūcijas, tādējādi apzinoties savu lomu, atbildību un kapacitāti.”

Lektore norāda uz cilvēkam piešķirto inteliģenci, kā arī nepieciešamību to likt lietā: „Caur visdažādākajiem informācijas kanāliem mums jau izsens ir dota sapratne, ka cilvēks nav tikai ķermenis, kurš, sasniedzot noteiktu vecumu, sabrūk un, tikai uz mirkli apjaušot augstāko realitāti, izzūd mūžības plīvurā. Nē! Pieredze un liecības vienmēr ir par mums piemītošu augstāku spēju – pieeju augstākai, dievišķai apziņai. Mums ir dots sava veida uzdevums, varam to saukt par dievišķu uzdevumu – kļūt par dižāku gaismu, dižāku inteliģenci plašās radības ietvaros. Tas arī ir mans aicinājums – ikvienam apjaust savu potenciālu, saņemt augstākās inteliģences doto roku. Spert nākamos soļus dzīvības evolūcijā un mīlestības apziņā. Kopīgi lolot dievišķā prātā sniegto augstāko pieredzi, kura sevi nemitīgi izsaka nebeidzamos radīšanas ceļos.”

„Cilvēce šobrīd, vārda tiešākajā nozīmē, sper pirmos soļos kosmosā. Mums ir nepieciešama izglītība par dažādajām visuma inteliģencēm, to iecerēm; par dažādajām dzīvības dimensijām. Tādēļ mums ir jāizprot pašiem sevi – mūsu lomu veidojuma plašākajā plānā, dzīvības plašajā struktūrā. Tas tiek primāri darīts individuālā līmenī – caur apziņas paplašināšanu, apziņas projicēšanu, meditācijas stāvokli, augstāka kontakta stāvokli. Mums nevajadzētu tikt iebaidītam no šāda tipa informācijas vai kosmoloģiskā plašuma. Tieši pretēji – kļūstam aizrauti, apjaušot savu personisko iesaisti, kas notiek ”te un tagad”. Visums, vārda tiešākajā nozīmē, komunicē ar mums. Nepaliekam atbildi parādā!”

***

Lekcija „Čakras un laiktelpas ģeometrija” ir paredzēta, lai iepazīstinātu ar visuma laiktelpas būtību un cilvēka bioenerģētiskien centriem kā vienu no apziņas paplašināšanas atslēgām. Cilvēka bioenerģētiskā sistēma darbojas kā “laiktelpas filtrs“, saistot cilvēka ķermeni ar visuma plašajām telpām. Tas ir čakru un dziedzeru kopums, kas nodrošina cilvēka fizioloģijas pielāgošanu augstākai pieredzei. Savukārt sakrālā ģeometrija eksistences pamatelementu izteikšana caur ģeometriskiem konceptiem – kalpo kā viens no viediem augstāku dimensiju apjaušanai un izteikšanai.

„Ģeometrija vai matemātika tiek izmantota kā rīks, lai prātam un emocionālajam ķermenim pavērtu citu telpu, dimensiju pieredzi. Pieredze pati par sevi ir bezgalīgi plašāka nekā vienkārša lūkošanās uz sakrālās ģeometrijas tēliem. Taču cilvēkam, trenējot prātu, acis vai citus apzināšanās un informācijas uztvers orgānus un vadoties pēc sakrālās ģeometrijas augstākā matemātiska nospieduma, šie tēli var kļūt kā atslēga, verot augstākas apziņas telpas. Augstākais visuma Prāts ne vienmēr komunicē lineāros vārdos, melnbaltos burtos, kādus mēs to saprotam. Tā ir komunikācija, kas notiek vairākos līmeņos vienlaicīgi. Saskarsme, kas notiek acumirklī, sastāv ne no vārdiem, bet no ideogrammām un piktogrammām. Šo komunikācijas formu mēs redzam pasaules senajās valodās un rakstības formās –  cilvēces gadu simtu un tūkstošu mantojumā,” turpina lektore.

„Savukārt apzināta iedarbība caur cilvēkam piemītošo bioenerģētisko sistēmu, čakrām ir vēl viens solis, lai sagatavotu ķermeni būt par augstākas apziņas instrumentu, sagatavotu fizioloģisko tīklu augstākai pieredzei. Austrumu un Rietumu garīgajās un medicīniskajās tradīcijās pazīstamās čakras ir saistītas ar ķermeņa anatomiju, fizioloģiju, kā arī ar konkrētiem orgāniem – dziedzeriem. Cilvēka ķermenī ir 7 būtiski dziedzeri, kas regulē mūsu emocionālo, fizioloģisko, psiholoģisko stāvokli un to izvietojums ir saistīts ar čakru pozīcijām. Koncentrēti iedarbojoties katrā no čakrām, katrā no šiem enerģijas centriem, cilvēks var uzlabot dziedzeru funkciju, gūt labāku veselību un labsajūtu. Tas ir mierpilns, atslābināts sevis apzināšanās stāvoklis, verot ceļu dalībai plašākās apziņas visumā.”

U. Granogeres lekcijas materiāls ir balstīts uz sociālo zinātņu pētnieka, arheologa, lingvista, futūrista un kolēģa Dr. Džeimsa J. Hurtaka (Dr. James J. Hurtak) darbu un pētījumiem. Tā ir informācija, kas aicina cilvēci kā planetāru sabiedrību vairot apzinātību par savu uzbūvi un lomu visuma attīstībā, kā arī saziņas kapacitāti ar augstākām visuma telpām. Tas ir aicinājums izpratnes un dzīvības zinātnei, kura rūpējas par cilvēka un visuma veselīgu attīstību.

„Ar lekcijas, tajā sniegtās informācijas palīdzību es vēlos pavērt ceļu, kā cilvēks var pieredzēt augstākas dimensijas. Viens no soļiem – izmantojot jau ilglaicīgi atzīto metodi – ģeometrijas un matemātisku aprēķinu palīdzību. Kolīdz prāts ir pieredzējis aritmētisku vienādojumu, rodas realizācija par augstāku dimensiju esamību – šeit pat mums līdzās. Lekcijā es vēlos radīt šo atskārsmi, ļaut auditorijai spert pirmo soli. Kopš tā brīža mēs varam saskatīt, ka ikvienam no mums ir pieejama enerģijas anatomija, kuru izmantot, lai sasniegtu augstāko dimensiju realitātes,” uz lekciju aicina U. Granogere.

* Pilna intervija ar U. Granogeri būs lasāma žurnāla ”Patiesā Dzīve” 5. maija numurā.

Ulrikas Granogeres lekcija notiks 20.maijā, plkst. 12:00 Jelgavas pilī.
Lekcija būs angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Biļetes:
www.ekase.lv un www.bilesuserviss.lv. Biļetes varēs iegādāties uz vietas Jelgavas pilī, tikai tad, ja tās nebūs izpārdotas iepriekš, kā pagājušo gadu. Tāpēc lūgums ar biļeti nodrošināties savlaikus.
Vairāk informācijas:
Facebook un www.helsus.org

    HELSUS festivāls 2017 notiek sadarbībā ar Jelgavas pilsētu: