HELSUS Izziņas braucieni

Lai izrautos no ikdienas skrējiena un ļautos zinību-atpūtas laikam, HELSUS ir nolēmis rīkot Izziņas braucienus pa Latviju. Vēlamies cilvēkiem praktiski pastāstīt un parādīt, ka alternatīvs, plašāks un apzinātāks pasaules skatījums nav iespējams tikai literatūras lapās, bet arī dzīvē, tepat mums blakus, tepat Latvijā. Brauciena laikā ir paredzētas vizītes pie dažādu nozaru lektoriem, praktiķiem, HELSUS kustības pārstāvjiem, kuri sniegs gudrības, kā cilvēks var tapt par apzinātāku, brīvāku un viedāku būtni.

Nav raksti ko parādīt