HELSUS festivāla 2017 vieslekcija:
Čakras un Laiktelpas Ģeometrija

Visuma daudzdimensiju struktūra skaidri iezīmē savstarpēju saistību starp cilvēka ķermeni un kosmosu. Cilvēka bioenerģētiskā sistēma ir kā “laiktelpas filtrs“ un apziņas pieredzes indukcijas centrs. Tāpat cilvēka hormonālie dziedzeri ir saistīti ar enerģijas anatomiju, kas paver iespēju piekļūt citām laiktelpas dimensijām.

Pašreizējās visuma mērogošanas (scaling) teorijas norāda, ka arī kosmosam piemīt sava “enerģijas anatomija”. Šī informācija ļauj apziņai saprast tās savstarpējo saistību ar visu eksistējošo un precizē, kā informācijas pārraide var notikt no mēroga uz mērogu, starp dažādiem punktiem, kā arī paredzot attālinātās skatīšanas iespējas (Remote viewing). Savukārt cilvēka čakras/dziedzeri šajā procesā veic noteiktu fizioloģisku lomu.

Lekcijā tiks apskatīts daudzdimensiju fenomens un mūsu priekšstats par to kā ģeometrisku sistēmu, kā arī cilvēka bioenerģētisko centru funkcijas no augstāku dimensiju enerģijas ķermeņu skatupunkta. Lekcijas laikā ir paredzēta meditācijas sesija un enerģijas atraisīšana.

„Ar lekcijas, tajā sniegtās informācijas palīdzību es vēlos pavērt ceļu, kā cilvēks var pieredzēt augstākas dimensijas. Šāda prakse jau ilglaicīgi tiek veikta ar ģeometrijas un matemātisku aprēķinu palīdzību. Kolīdz prāts ir pieredzējis vienādojumu, rodas realizācija, par šo dimensiju esamību – šeit pat mums līdzās. Lekcijā es vēlos radīt šo atskārsmi, ļaut auditorijai spert pirmo soli. Kopš tā brīža mēs varam saskatīt, ka ikvienam no mums ir enerģijas anatomija, kura var tikt izmantota, lai sasniegtu šīs augstāko dimensiju realitātes,” lekcijas tēmu skaidro U. Granogere.

Ulrike Granogere (Ulrike Granögger) ir Nākotnes zinātņu akadēmijas (Academy For Future Science) Eiropas pārstāvniecības vadītāja; lektore; Dr. J.J.Hurtaka (J.J. Hurtak) Enoha atslēgu koncepta pasniedzēja jau 20 gadus.

Lekcija risināsies angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Ar lekcijas biļeti jums ir brīva ieeja HELSUS festivālā 20.05.
Biļetes uz lekciju:
www.ekase.lv
www.bilesuserviss.lv

helsus_cakras_un_laiktelpas_geometrija