BJMK Rokskola

BJMK Rokskola atrodas Jelgavā un ir akreditēta privāta mūzikas skola, kas realizē gan profesionālās ievirzes mācību programmu “Rokmūzika”, gan interešu izglītības programmas dažādu mūzikas instrumentu spēlē un vokālajā mūzikā. Tāpat BJMK Rokskola aktīvi iesaistās dažādos projektos (gan vietēja, gan starptautiska mēroga), kas ir īpaši saistoši radošajiem bērniem un jauniešiem.

Mēs uzskatām, ka mūzika cilvēku padara labāku, laimīgāku, mierīgāku un enerģiskāku reizē, un tieši šo mūzikas “superīpašību” dēļ tai jābūt pieejamai cilvēkiem jebkurā vecumā neatkarīgi no iepriekšējo zināšanu un prasmju līmeņa. Tāpēc BJMK Rokskolas durvis ir atvērtas visiem, kas vēlas muzicēt un iesaistīties mūsu paralēlajā skaņu pasaulē!

Piedalāmies Helsus festivālā, lai parādītu cilvēkiem, ka iesaistīties mūzikas radīšanā ir vienkāršāk, nekā daudziem šķiet, un tas var sagādāt patiešām daudz prieka!