Apvienība “Dvēseles telpa”

Dvēseles telpa pastāv, ja kopā būšana ir piepildīta ar vieglumu, rotaļīgumu un prieku, ja tā ir iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm, ja lielo pārmaiņu laikā katrs no mums atsevišķi un visi kopā spēj atrast un sajust sevi.

Šobrīd mēs esam četri: Astroloģe un Krāsu terapeite Santa Pīlāce, Zintnieks Baltais Vējš (Jānis Ieviņš), Astroloģe Ginta Skrudupa un Māris Pīlācis – Skaņas masāža.

Ar prieku dalīsimies ar Jums savā pieredzē un darbosimies kopā: krāsu, aroma un kristālu terapijā, astroloģijā, skaņas masāžā, senajās zināšanās un praksēs, enerģētiskajā dziedināšanā, šamaniskajās praksēs. Varēsiet piedalīties gan individuālās konsultācijās, gan grupu darbā.

d

M.Pilacis
Māris Pīlācis
Mārim ejot savu garīgās attīstības ceļu, viņam ir uzkrāta liela personīgās transformācijas pieredze. Tā ir spēcīgi attīstījusi Māra sajūtas un maņas, kas ir ļoti svarīgas praktizējot skaņas masāžu. Lai iepazītu otru, ar redzēšanu un klausīšanos nepietiek. Cilvēks ir jāuztver ar visām savām maņām.  Jāmācās uztvert to, ko stāsta viņa ķermenis, emocijas, dvēsele un gars. Tikai tad mēs spēsim nokļūt tuvāk otra būtībai.

S.Pilace
Santa Pīlāce
Santa ir sertificēta astroloģe, LASTRA (Latvijas astrologu asociācijas) valdes locekle un sertificēta krāsu terapeite (Anglijā radīta metode – AURA SOMA). Savā ikdienas praksē viņa ir veiksmīgi apvienojusi abas šīs metodes. Ar astroloģijas palīdzību Santa palīdz saredzēt cilvēka dažādos aspektus –  iedzimto potenciālu, talantus, dzīves pārbaudījumus, ģimeni, attiecības, darbu u.c.

B.Vejs
Baltais Vējš
Daudzi mani pazīst kā Balto Vēju. Tas ir man dotais vārds zintnieka jeb šamaņa iniciācijā. Kas ir zintnieks? Es to uztveru kā cilvēku, kurš izprot un apzinās izpausto un neizpausto pasauli, redzamo un neredzamo pasauli, ārējo un savu iekšējo pasauli, prot ar tām sadarboties. Šajā laikā katram vajadzētu kļūt par savas dzīves zintnieku. Tas palīdz cilvēkam kļūt arvien laimīgākam savā dzīvē, izbaudīt arvien labākas attiecības ar sevi un citiem.

G. Skrudupa
Ginta Skrudupa
Ginta ir astroloģe, kura savas prasmes stiprina arī senajās zināšanās un enerģētiskajās praksēs. Viņa ir prasmīgs cilvēku attiecību speciālists. Gintas lielākā dzīves daļa ir pagājusi profesionālā komunikācijā ar dažādu jomu un tipu cilvēkiem. Viņa ir cilvēks, kurš ar savu klātbūtni rada cilvēkos prieku, siltumu un vēlmi uzticēties sev un dzīves plūdumam.