Anna Krumpāne

Ārste ginekoloģe, dzemdību speciāliste, psihoterapeite

Anna Krumpāne ir ginekoloģe, psihoterapeite, konsultējot pacientus auglības jautājumos, sieviešu veselības jautājumos. Runājot ar pacientiem un ārste cenšas paskaidrot, cik svarīga ir cilvēka garīgā veselība, kāpēc rodas fiziskās ķermeņa problēmas. Tiek strādāts ar dažādām metodēm, pats galvenais – lai cilvēks dzirdētu sevi, apzinātos savu es, mīlētu sevi, būtu veselīgs, apmierināts ar sevi, dzīvotu saskaņā ar Dievu un dabu.