9.11.2017. Kā atpazīt un sadzīvot ar savām dusmām? Vineta Grīvza

Dusmas ir viena no tām tēmām, par kurām mēs izvairāmies runāt, jo visbiežāk tās tiek saistītas ar nelabvēlīgu rīcību, vardarbību, agresiju, ar ko nosodāmu un nevēlamu… un, protams, visbiežāk mums pašiem “gandrīz nepiemītošu emociju”. Vārds “dusmas” pats par sevi ir ļoti spēcīgs vārds, ar kuru mums nav vienkārši sadzīvot. Taču arī tādi vārdi kā īgns, strīdīgs, sapīcis, satraukts, neapmierināts, uzbudināts u.c. bieži liecina par dusmu klātbūtni mūsos.

Paaudzēm ilgi mēs esam mācījuši savus bērnus nedusmoties, neizrādīt dusmas, būt pieklājīgiem, pārkāpjot pāri savām izjūtām un robežām. Bieži mēs domājam, ka šādā veidā mēs iemācāmies kontrolēt savas dusmas, bet visdrīzāk mēs iemācāmies paslēpt savas dusmas no citiem un arī paši no sevis. Bieži tieši dusmu apspiešana un nekā nedarīšana var būt ļoti bīstama mums pašiem un citiem.

Dusmas parasti rada problēmas mūsu dzīvē tieši tad, kad mēs tās neapzināmies, jo lielākoties tās izpaužas neapzināti, zem apzināšanās līmeņa – tās bieži ir neloģiskas, nesaprātīgas, nekontrolējamas – vai, pareizāk sakot, tās kontrolē mūs – īpaši apspiestas, pasīvas dusmas, par kurām mēs pat, iespējams, nenojaušam. Neizprastas un neapzinātas dusmas ir vistraucējošākās jūtas ģimenes dzīvē un arī citās attiecībās, kā arī tās ietekmē mūsu veselību. Dusmu izpēte norāda uz dažādām īstermiņa un ilgtermiņa veselības problēmām, kas saistītas ar nepārvaldītām vai neveselīgā veidā izpaustām dusmām, t.i, dusmu izreaģēšana uz citiem (gan verbāla, gan fiziska, kā, piemēram, kliegšana, apvainošana) vai arī dusmu apspiešana (sevis apvaldīšana un dusmu neizpaušana uz āru, vai arī vēlāka dusmu izpausmes novirzīšana uz neiesaistītām personām). Kā dažas no neveselīgi izpaustu dusmu radītās veselības problēmām var minēt: galvassāpes, gremošanas problēmas (piemēram, sāpes vēderā), bezmiegu, palielinātu trauksmi, depresiju, augstu asinsspiedienu, ādas problēmas (piemēram, ekzēma), sirdstrieku, insultu.

Savukārt, veselīgi izteiktas dusmas ir pozitīvas un noderīgas emocijas, kuras mums signalizē par kādu mums būtisku vajadzību.

Strādājot savā praksē un vadot personības attīstības nodarbības, nākas strādāt arī ar neapzinātu dusmu nodarītām sāpēm un problēmām. Tas radīja manī interesi arvien vairāk iedziļināties  un meklēt atbildes uz dažādiem ar dusmām saistītiem jautājumiem.

  • Aicinu uz sarunu par dusmām, par to, kā iepazīt savas dusmas.
  • Runāsim par to, kādos veidos var izpausties apslēptās dusmas.
  • Meklēsim kopā atbildes arī uz jautājumu, ko darīt ar dusmām, kā veselīgi tās izpaust un kā ar tām sadzīvot un varbūt pat sadraudzēties.

Sarunā pieskarsimies gan teorētiskiem, gan praktiskiem cienošas komunikācijas un apzinātības aspektiem.

Lektore: Vineta Grīvza, psihologs (Mg.psych.), pozitīvās psihoterapijas speciāliste, “Veselīgas izglītības centra” domubiedre (www.veseligaizglitiba.lv), personības attīstības metodes Biodanza (biodeja) nodarbību vadītāja.

 

Uz tikšanos Helsus telpā!
Rīgā, Lāčplēša ielā 36 – 3
durvju kods: 22 atslēga 2222, 2. stāvs.
Lekcijas sākums plkst. 18.00, tās ilgums aptuveni 1.5h (ieskaitot jautājumus). Vēlams ierasties 10 min. pirms lekcijas sākuma.
Vietu skaits ierobežots, tāpēc nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās sūtot SMS uz mob. tālr. 28386668 vai rakstot: lekcijas@helsus.org, norādot savu vārdu un tālr. nr., kā arī nodarbības nosaukumu.
Dalības maksa 10 eiro.

Pieteikties šeit!