29.03. 2018. Dusmas. Kā tās atpazīt un tikt galā ar tām? V.Grīvza.

„Strādājot savā praksē un vadot personības attīstības nodarbības, nākas strādāt arī ar neapzinātu dusmu nodarītām sāpēm un problēmām. Tas radīja manī interesi arvien vairāk iedziļināties  un meklēt atbildes uz dažādiem ar dusmām saistītiem jautājumiem.”

Būsiet aicināti:

  • Uz sarunu par dusmām, par to, kā iepazīt savas dusmas;
  • Kādos veidos var izpausties apslēptās dusmas;
  • Meklēsim kopā atbildes arī uz jautājumu, ko darīt ar dusmām, kā veselīgi tās izpaust un kā ar tām sadzīvot un varbūt pat sadraudzēties.

Sarunā pieskarsimies gan  teorētiskiem, gan  praktiskiem cienošas komunikācijas un apzinātības aspektiem.

Paaudzēm  ilgi mēs esam mācījuši savus bērnus nedusmoties, neizrādīt dusmas, būt pieklājīgiem, pārkāpjot pāri savām izjūtām un robežām. Bieži mēs domājam, ka šādā veidā mēs iemācāmies kontrolēt savas dusmas, bet visdrīzāk mēs iemācāmies paslēpt savas dusmas no citiem un arī paši no sevis. Bieži tieši dusmu apspiešana un nekā nedarīšana var būt ļoti bīstama mums pašiem un citiem.

Neizprastas un neapzinātas dusmas ir vistraucējošākās jūtas ģimenes dzīvē un arī citās attiecībās, kā arī tās ietekmē mūsu veselību. Dusmu  izpēte norāda uz dažādām īstermiņa un ilgtermiņa veselības problēmām, kas saistītas ar nepārvaldītām vai neveselīgā veidā izpaustām dusmām, t.i, dusmu izreaģēšana uz citiem (gan verbāla, gan fiziska, kā, piemēram, kliegšana, apvainošana) vai arī dusmu apspiešana (sevis apvaldīšana un dusmu neizpaušana uz āru, vai arī vēlāka dusmu izpausmes novirzīšana uz neiesaistītām personām). Kā dažas no neveselīgi izpaustu dusmu radītās veselības problēmām var minēt: galvassāpes, gremošanas problēmas (piemēram, sāpes vēderā), bezmiegu, palielinātu trauksmi, depresiju, augstu asinsspiedienu, ādas problēmas (piemēram, ekzēma), sirdstrieku, insultu.

Savukārt, veselīgi izteiktas dusmas ir pozitīvas un noderīgas emocijas, kuras mums signalizē par kādu mums būtisku vajadzību.

Lektore: Vineta Grīvza, psihologs (Mg.psych.), pozitīvās psihoterapijas speciāliste, “Veselīgas izglītības centra” domubiedre (www.veseligaizglitiba.lv), personības attīstības metodes Biodanza (biodeja) nodarbību vadītāja

 

Lekcija – seminārs norisināsies ceturtdien, 29.03.2018., plkst. 18:00.
Rīgā, Lāčplēša ielā 36 (Izglītības centra Saskarsme telpās), 2. stāvā.

Durvju kods: 22(atslēga)2222.
Dalības maksa 10 eiro.
Vēlams ierasties 10 min. pirms sākuma.
Lekcijas garums aptuveni 2h.
Vietu skaits ierobežots, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, sūtot SMS uz mob. tālr. 25401905 vai rakstot: lekcijas@helsus.org, norādot savu vārdu un tālr. nr., kā arī nodarbības nosaukumu.